O firmie

Historia firmy

Historia firmy sięga marca 1945 roku kiedy Minister Komunikacji przekształcił utworzony w Lublinie Autotransport w Państwowy Urząd Samochodowy, który mając bardzo szerokie uprawnienia, w pierwszych powojennych miesiącach sprawował niemal absolutną władzę nad wszelkimi sprawami związanymi z motoryzacją. Wkrótce po utworzeniu PUS ustanowiono jego terenowe oddziały - Wojewódzkie Urzędy Samochodowe, które podlegały urzędowi centralnemu. 16 stycznia 1946 roku. został wydany Dekret Rady Ministrów o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa „Państwowa Komunikacja Samochodowa”, które zajmowało się całym transportem na terenie Polski.

W pierwszych latach działalności jednak to nie transport ludzi był priorytetowy. Na pierwszym planie stawiano przewóz towarów, potrzebnych do odbudowania kraju ze zniszczeń wojennych. Wraz z odbudową kraju zaczęły powstawać bazy okręgowe PKS między innymi w Lublinie. W 1951 roku w wyniku reorganizacji powołano Centralny Zarząd PKS i dyrekcje okręgowe. Jedna z nich znajdowała się w Lublinie. Z czasem słynne żółte logo z charakterystyczną kierownicą stało się znane w całej Polsce.

 

W roku 1960 powstało 17 wojewódzkich przedsiębiorstw PKS. Koordynatorem ich działań zostało nowo utworzone Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej. Lata 60 i 70 to dynamiczny rozwój przewozów towarowych. Reforma administracyjna kraju nie wpłynęła na uzależnienie PKS od władz terenowych. Nadal przedsiębiorstwa PKS pozostały w gestii Zjednoczenia PKS. Na początku lat 80, wraz z przeobrażeniami gospodarczymi, nastąpiła likwidacja zjednoczeń. Czternaście przedsiębiorstw utworzyło Krajową Państwową Komunikację Samochodową, zaś trzy zachowały niezależność. W roku 1985 istniały w kraju 234 samodzielne oddziały dysponujące ponad 25 tysiącami samochodów ciężarowych i prawie taką samą liczbą autobusów. Pięć lat później nastąpiła kolejna reorganizacja. Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z czterech wielozakładowych przedsiębiorstw powstało 167 firm PKS. Następnie, w wyniku wewnętrznych podziałów, ich liczba wzrosła do 176. Jednocześnie przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie przewozem towarów zostały wyłączone spod gestii Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

Do lat 80 PKS obsługiwało niemal całość transportu towarowego. Zmiany systemu ekonomicznego i przechodzenie od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej wymusiły podjęcie decyzji dotyczącej prywatyzacji przedsiębiorstwa i dostosowania się do nowych realiów. Na bazie istniejącej firmy PPT PKS nr. 1 w Lublinie dnia 5 marca 2002 uzyskała wpis spółka akcyjna PPT PKS Lublin S.A. W obecnej formie, już jako przedsiębiorstwo prywatne istnieje do dnia dzisiejszego. Poza podstawową działalnością transportową wykonywaną na terenie Polski jak i UE prowadzona jest działalność szkoleniowa związana z kursami na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz szkoleniami zawodowymi dla firm transportowych jak i kierowców w nich pracujących. PPT PKS Lublin S.A. prowadzi również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, naprawę wszelkich pojazdów, przyczep i naczep, myjnię samochodową, stację demontażu pojazdów (wystawiamy niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji) oraz prowadzimy sprzedaż używanych części do samochodów.

 

Kontakt

PPT PKS Lublin S.A.
ul. Hutnicza 3
20-218, Lublin

81 748-78-40

81 746 28 22

biuro@pkssa.lublin.pl