Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Od początku swojej działalności firma PPT PKS Lublin S.A. prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, która wykonuje badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów. Wykonujemy przeglądy okresowe: motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów oraz badania dodatkowe: pojazdów importowanych, przebudowanych, przyczep SAM, motocykli SAM, pojazdów zasilanych gazem, jak również pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Badania techniczne na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów są wykonywane przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę diagnostów. Diagności zatrudnieni w stacji posiadają wymagane uprawnienia i skończone wszystkie niezbędne kursy diagnostyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zapewniamy miłą i kompetentną obsługę, jak również służymy fachową pomocą w zaplanowaniu koniecznych napraw. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów PPT PKS Lublin S.A. wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Oferta usług w zakresie diagnostyki pojazdowej:

Okresowe badanie techniczne:

 • motocykl, ciągnik rolniczy
 • samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w
 • samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
 • samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
 • autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
 • przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
 • przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
 • przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
 • przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
 • przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
 • przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
 • pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • taksówka bagażowa lub osobowa
 • pojazd uprzywilejowany
 • pojazd przystosowany do zasilania gazem
 • pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do prowadzenia egzaminu państwowego

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

 • skuteczność i równomierność działania hamulców
 • ustawienia i natężenia świateł
 • połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
 • toksyczności spalin
 • poziomu hałasu
 • działania amortyzatorów
 • wszystkich innych usterek łącznie

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 • określone usterki techniczne, warunki techniczne
 • po wypadku, kolizji drogowej
 • dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusz wymagania ochrony środowiska:

 • co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę
 • po wypadku, kolizji drogowej

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 • w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym
 • który ma być używany jako taksówka bagażowa lub osobowa
 • który ma być używany jako pojazd uprzywilejowany
 • który ma być używany jako pojazd do przewożenia materiałów niebezpiecznych
 • autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h
 • do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
 • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzone w stacjach kontroli pojazdów:

 • prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego
 • nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia
 • nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika
 • wykonanie tabliczki i jej zamocowanie
 • sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
 • ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.
 • pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy

Stacja wyposażona jest w komputerowy system badań technicznych, co gwarantuje dokładność przeprowadzanych czynności kontrolnych, jak również ogranicza czas trwania przeglądu do niezbędnego minimum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom za zaufanie i sympatię. Wierzymy w dalszą współpracę z Państwem, stale doskonaląc się, aby nasze usługi były gwarancją najwyższej jakości.

Kontakt

PPT PKS Lublin S.A.
ul. Hutnicza 3
20-218, Lublin

81 748-78-53

stacja@pkssa.lublin.pl