Szkolenia

Szkolenia

PPT PKS Lublin S.A. poza kursami na prawo jazdy organizuje różne szkolenia dla kierowców zawodowych, które pozwolą poszerzyć ich kompetencje w zakresie przewozu rzeczy, osób lub materiałów niebezpiecznych. Do tego prowadzimy szkolenia specjalistyczne na kierowców wózków widłowych oraz na certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika.

Od 10 września 2008 roku zmieniły się przepisy regulujące pracę kierowców autobusów (kat. D), a od 10 września 2009 roku dla kierowców samochodów ciężarowych (kat. C).

Aby zostać kierowcą zawodowym po raz pierwszy po uzyskaniu odpowiedniego prawa jazdy po w/w datach w dalszej części należy ukończyć Kwalifikację wstępną oraz zdać egzamin.

 • kwalifikacja wstępna osób / rzeczy – przeznaczona jest dla osób, które posiadają minimalny wiek do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy:
  • C i C+E – 18 lat – art. 9, ust. 1, pkt. 1 – ustawy o kierujących pojazdami
  • D i D+E – 21 lat – art. 9, ust. 1, pkt. 2 - ustawy o kierujących pojazdami

Szkolenie obejmuje 280 godz. w tym 260 godz. zajęć teoretycznych oraz 20 godz. zajęć praktycznych ( 16 godz. "w ruchu drogowym" + 4 godz. " na torze")

 • kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D, D+E – przeznaczona jest dla osób, które posiada minimalny wiek:
  • 23 lata – art. 9, ust.2 pkt. 1 – ustawy o kierujących pojazdami lub
  • 21 lat – art. 9, ust.2, pkt. 2 – ustawy o kierujących pojazdami
   (W związku z powyższym osoby wskazane w pkt. 4 a i b po ukończonym kursie w kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą przystąpić do uzyskania prawa jazdy we wskazanej kategorii prawa jazdy. Z zaznaczeniem, że kierowca posiadający prawo jazdy kat. D albo D+E do ukończenia 23 roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywani regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych nieprzekraczających 50 km – art.126, pkt. 3 b ustawy o kierujących pojazdami zmieniający art.39a ustawy o transporcie drogowym – przepis wszedł w życie od 19 stycznia 2013 roku.)
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.) w zakresie kat. C, C+E może przystąpić osoba, posiadająca minimalny wiek 21 lat po uzyskaniu prawa jazdy w tej kategorii.

Osoby, które przystępują do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej wykonują badania lekarskie i psychologiczne przed przystąpieniem do szkolenia – art. 126, pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest raz na 5 lat do uczestniczenia w szkoleniu okresowym, potocznie zwanym kursem na przewóz rzeczy i osób. Po jego ukończeniu otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej.

KIEROWCO PAMIĘTAJ !!!

Co 5 lat masz obowiązek odbyć szkolenie okresowe (35 godz. teoretycznych), badania lekarskie i psychologiczne.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych w myśl art. 39 d ust. 6 ustawy o transporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu (kod 95) w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród: C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E – art. 125, pkt. 9 ustawy o kierujących pojazdami zmieniający art. 97 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2005 roku nr. 108, poz. 908, z późn. zm.)

Kierowca, który ma przewozić towary niebezpieczne, musi mieć zaświadczenie ADR, które potwierdza, że dana osoba ma odpowiednią wiedzę wymaganą przy przewozie groźnych ładunków.

Warunki przystąpienia do kursu:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii

Uczestnicy szkolenia ADR zawsze otrzymują materiały szkoleniowe opracowane w przystępny i przejrzysty sposób, które stanowią kompendium najistotniejszych informacji i stanowią bardzo pomocne narzędzie w dalszej pracy.

W kursie na operatora wózka widłowego mogą uczestniczyć:

 • osoby które mają ukończoną co najmniej szkołę podstawową
 • skończone 18 lat

Szkolenie obejmuje:

 • część teoretyczną, obejmującą zagadnienia z zakresu:
 • użytkowania eksploatacyjnego wózków,
 • dokumentacji technicznej,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podstaw elektrotechniki,
 • budowy wózków,
 • budowy silników spalinowych,
 • technologii robót transportowych z zastosowaniem wózków,
 • instalacji gazowej i jej eksploatacji w wózkach z silnikami zasilanymi gazem płynnym.
 • część praktyczna, obejmująca naukę eksploatacji wózków w różnych warunkach środowiskowych i technologicznych.

Ukończenie szkolenia stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Kursant który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu, otrzymuje książkę operatora z odpowiednim wpisem.

Wynajęcie sal

Oferujemy Państwu wynajęcie sal:

 • szkoleniowej
 • wykładowej

Sale posiadają klimatyzację oraz dobre wyposażenie, niezbędne do przeprowadzenia różnego rodzaju szkoleń, kursów językowych, konferencji, wykładów, prezentacji, rozmów kwalifikacyjnych oraz spotkań biznesowych.

Gwarantujemy przystępne ceny.

Istnieje możliwość zorganizowania cateringu.

Kontakt

PPT PKS Lublin S.A.
ul. Hutnicza 3
20-218, Lublin

81 748-78-48

609 950 355

szkolenia@pkssa.lublin.pl