AKCJONARIUSZE

Lublin, dnia 7 grudnia 2020 r.

Pierwsze WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Lublin_Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097167 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Pekao S.A.  – (Biuro Maklerskie Pekao), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu  22 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy trzykrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 70 dni i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi,
 5. Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 7. Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

 

Lublin, dnia 27 października 2020 r.

Drugie WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Lublin_Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097167 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Pekao S.A.  – (Biuro Maklerskie Pekao), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu  22 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy trzykrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 70 dni i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi,
 5. Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 7. Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

 

Lublin, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Trzecie WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Lublin_Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097167 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Pekao S.A.  – (Biuro Maklerskie Pekao), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu  22 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy trzykrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 70 dni i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi,
 5. Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 7. Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok